آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 46
موضوع‌ها: 42
اعضا: 11
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/05
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/04
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/01
تعداد ارسال‌های هر عضو: 4/18
تعداد موضوعات هر عضو: 3/82
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: AntoniaMon
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 9/09%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: جدیدترین اخبار حسابداری (با 28 ارسال , 27 موضوع)
برترین معرف‌ها: saeedhafezi (1 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
استاندارد شماره 1 ارائه صورتهای مالی (1 پاسخ)
آئین نامه تحریر دفاتر (1 پاسخ)
ابلاغ بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۰ (1 پاسخ)
نرم افزار حسابداری میزان (1 پاسخ)
استاندارد شماره 2 صورت جریانهای نقدی (0 پاسخ)
استاندارد شماره 18صورتهای مالی جداگانه (0 پاسخ)
مصوبه شورای عالی کار مورخ 1399/01/20 در خصوص حقوق سال 1399 (0 پاسخ)
بخشنامه وزارت کار در خصوص حقوق سال ۱۳۹۹ (0 پاسخ)
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 (0 پاسخ)
حقوق دستمزد سال 99 (0 پاسخ)
اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده (0 پاسخ)
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی (0 پاسخ)
صورتهای مالی شرکت نمونه (0 پاسخ)
افتتاح سامانه مردمی گزارش فرار مالیاتی (0 پاسخ)
تمامی فرایندهای ثبت‌نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است (0 پاسخ)
نرم افزار حسابداری میزان (745 بازدید)
آئین نامه تحریر دفاتر (666 بازدید)
ابلاغ بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۰ (542 بازدید)
استاندارد شماره 1 ارائه صورتهای مالی (333 بازدید)
راهنمای تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۹۸ اشخاص حقیقی (313 بازدید)
طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی (301 بازدید)
راهنمای تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۹۸ اشخاص حقوقی (284 بازدید)
ابلاغ بخشنامه اصلاحی مزد سال ۹۹ لازم الاجرا از ابتدای تیر ماه (272 بازدید)
افتتاح سامانه مردمی گزارش فرار مالیاتی (262 بازدید)
همکاران سیستم (252 بازدید)
حقوق دستمزد سال 99 (247 بازدید)
مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) (245 بازدید)
تمدید مهلت تسلیم و پرداخت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز و زمستان 99 (226 بازدید)
تمدید مهلت تسلیم و پرداخت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز و زمستان 99 (225 بازدید)
نرم افزار ورانگر (221 بازدید)