انجمن حسابداری سامان ارقام پارسیان

نسخه‌ی کامل: ابلاغ بخشنامه حقوق و دستمزد 1401
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در روز های پایانی سال بخشنامه حقوق با افزایش 57.4 درصد در حقوق پایه و افزایش حق مسکن و بن ابلاغ شد .