انجمن حسابداری سامان ارقام پارسیان

نسخه‌ی کامل: جدول حقوق و مالیات حقوق سال 1400
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جدول محاسبه مالیات حقوق و مالیات بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی