انجمن حسابداری سامان ارقام پارسیان

نسخه‌ی کامل: آئین نامه تحریر دفاتر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه «  اصلاحی مصوب59 اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده  قانون مالیات 3154/4/13 » های مستقیم
آموزش دفتر نویسی دفاتر قانونی حسابداری:

هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیتهای مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر که به " دفاتر قانونی " شهرت دارند شامل سه دفتر (روزنامه، کل و مشاغل) می باشند. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان سفید به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور، پلمپ شده اند.
1. نکاتی مهم برای تحریر دفاتر حسابداری:
1. با خودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود (بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را با خودکار پر رنگ کنید
2. روی سطرها نوشته شود بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.
3. از تیغ و لاک نباید استفاده کرد.
4. اعداد همواره از راست به چپ خوانده و نوشته می شوند.
5. آخرین سطر هر واقعه مالی مربوط به نقل شماره سند حسابداری مربوطه می باشد.
6. اولین سطر هر صفحه (منقول از صفحه قبل
7. آخرین سطر هر صفحه (نقل به صفحه بعد)
8. در قسمت "جمع سطور" ۲ ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه با صفحه قبل می باشد.
9. در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را با خودکار مشکی بالای آن درج کنید.
10. جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.
11. انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفتر کل با یک خط مورب بسته شود.
12. در دفتر کل شروع هر حساب جدید از صفحات فرد می باشد.
13. در دفترکل گردش حساب بدهکار و بستانکار در انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دو به عنوان مانده حساب در زیر عدد بزرگتر درج می گردد و این مانده به ترازنامه منتقل می شود.
14. دفاتر قانونی یک ماه قبل از پایان سال مالی به دست موسسه رسیده که می بایست تکمیل گردد.

سه گام مهم برای تحریر دفاتر قانونی حسابداری:

گام اول) اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی:
در اولین گام شما باید با تکنیکهای ذیل آشنا باشید:
- نحوه تعدیلات سنواتی
- محاسبات ثبتی سود و زیان در سند بستن حسابهای موقت
- نحوه استخراج سود انباشته سال جاری و انتقال به سود انباشته مندرج در ترازنامه همراه با ثبت صحیح طرف بدهکار و بستانکار
- تسلط کامل بر مانده گیری حسابها طبق طبقه بندی استاندارد تمامی حسابها
- تسلط کامل بر ایجاد ذخایر کوتاه مدت و بلندمدت مانند ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده
- محاسبات و صدور سند حسابداری مربوط به عیدی و سنوات در پایان سال
- استعلام طرف حسابهای بدهکار و بستانکار و اخذ تاییدیه جهت تطابق

گام دوم) اقدامات حین تحریر دفاتر قانونی:
مهمترین کار شما در این گام، ثبت کلیه رویدادها طبق گزارشات سیستم است. شما قبلا در مهلت مقرر دفاتر را دریافت کرده اید و در هر هفته با حوصله و دقت شروع به تحریر دفاتر می کنید. حالا با چندین بار مطالعه آیین نامه به همراه تمرین در دفتر چرک نویس و پیاده سازی کامل گام اول باید مهمترین صورتهای مالی را هم طبق استانداردهای حسابداری بدست آورید.

گام سوم) تهیه روکش سند، پیوست ضمائم مربوطه و مرتب سازی مدارک در زونکن ها:
در گام آخر هم باید با برنامه ریزی روکش اسناد حسابداری قطعی شده را با ضمائم و پیوست کنترل کنید تا آماده مرتب سازی فیزیکی در زونکن های شماره دار شوند. همچنین قبل از ابلاغ کارشناس مالیاتی خود می توانید گزارشات ذیل را کنترل و آماده کنید:
- تراز کل و معین چهار ستونی
- گزارش موجودی انبار
- زونکن صورت مغایرت بانکی ماهانه
- گزارش بدهکاران و گزارش بستانکاران
و...

پیشنهاد می کنیم اگر برای اولین بار است که اقدام به تحریر دفاتر قانونی می کنید، به هیچ عنوان از روان نویس و یا خودنویس استفاده نکنید و صرفا از خودکارهایی که جوهر پس نمی دهند استفاده کنید.